Veelgestelde vragen

Bemoeizorg

Begeleiding jeugd & gezin

Begeleiding volwassenen

Coaching

Runningtherapie

 • Wie kan aanmelden?

  Alle professionals kunnen een client aanmelden voor bemoeizorg.
  De meest voorkomende professionals zijn:

  • huisarts
  • wijkagent
  • gemeente/wijkteam
 • Kan ik (als burger) ook iemand aanmelden?

  Als u zich zorgen maakt over een familielid, kennis of buurtbewoner is het van belang dat u deze zorgen bespreekt met degene over wie u zich zorgen maakt. Wanneer dit niet mogelijk is of niet het gewenste effect heeft kunt u kiezen voor de volgende opties:

  • huisarts
  • wijkagent
  • gemeente/wijkteam
  • Aanpak.nu (via het contactformulier)
 • Hoe kan er aangemeld worden?

  Er kan rechtstreeks worden aangemeld, door gebruik te maken van het aanmeldformulier.

 • Hoe ziet het traject eruit?

  Elk traject begint met een kennismaking en de opbouw van een samenwerkingsrelatie. Vanuit deze samenwerkingsrelatie wordt onderzocht wat er nodig is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Bemoeizorg is erop gericht zo snel als kan af te schalen naar reguliere zorg.

 • Wanneer kan bemoeizorg starten?

  Bemoeizorg start zo spoedig mogelijk, dat kan al op de dag van aanmelding.

 • Hoe lang duurt een traject?

  Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. In de praktijk variëren de trajecten van 3 weken tot 4 maanden.

 • Wie betaalt het traject?

  Het traject wordt vergoed door de gemeente. Aanpak.nu regelt dit rechtstreeks met de gemeente.

 • Wie zijn de (meest voorkomende) samenwerkingspartners?

  Per casus wordt bekeken welke samenwerkingspartners gewenst/noodzakelijk zijn. In de praktijk wordt er samengewerkt met:

  • eigen netwerk van de client
  • huisarts
  • en zo nodig met: sociaal wijkteam, wijkagent, crisisdienst/GGZ, bewindvoerder, etc.
 • Waar kan ik terecht voor informatie & advies?

  Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen door op onderstaande button te klikken.

 • Wie kan aanmelden?

  Aanmelden voor begeleiding jeugd & gezin loopt via:

  • de consulent van de gemeente of de werker van het wijkteam
 • Voor welke zorgzwaarte kan aangemeld worden?

  Aanpak.nu kan ingezet worden voor zorgzwaarte: begeleiding midden (2R102).
  Begeleiding midden betekent dat de cliënt (of ouder) kan signaleren wanneer ondersteuning nodig is, maar heeft moeite met het formuleren van de hulpvraag. De ondersteuning gaat verder dan advies en instructie, de professional helpt bij de oplossing. Het gaat om handelingen of situaties die niet vanzelfsprekend zijn voor de cliënt (of ouder).

 • Hoe kan er aangemeld worden?

  Wanneer er een beschikking is (voor Zorg in Natura; ZIN of Persoonsgebonden Budget; PGB), kan er rechtstreeks worden aangemeld, door gebruik te maken van het contactformulier.

 • Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

  Elk traject begint met een kennismaking. In deze kennismaking wordt de hulpvraag en de gewenste aanpak besproken. Dit wordt vastgelegd in een gezinsplan, ook wel familiegroepsplan genoemd.
  In elk traject worden de eigen krachten/ kwaliteiten van de jeugdige & het gezin zoveel mogelijk benut. Doorgaans zorgt dit voor solide oplossingen. Daarnaast wordt er (zo nodig) gebruik gemaakt van hulpbronnen uit de directe omgeving van de jeugdige/het gezin.
  Er wordt regelmatig geëvalueerd om te monitoren of de werkwijze passend is en in hoeverre de doelen behaald zijn.

 • Wanneer kan begeleiding jeugd & gezin starten?

  Zodra er een beschikking is, kan de begeleiding starten. Een beschikking kan aangevraagd worden bij de gemeente.

 • Hoe lang duurt een traject?

  Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. In de praktijk variëren de trajecten van 6 maanden tot 1½ jaar.

 • Wie betaalt het traject?

  Het traject wordt vergoed door de gemeente.

 • Hoe is de privacy geregeld?

  Aanpak.nu werkt volgens de wettelijke regels met betrekking tot privacy. Dit betekent dat er alleen informatie uitgewisseld wordt als dat nodig is en met toestemming van de client.

 • Waar kan ik terecht voor informatie & advies?

  Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen door op onderstaande button te klikken.

 • Wie kan aanmelden?

  Aanmelden voor begeleiding volwassenen loopt via de afdeling WMO van de gemeente.

 • Voor welke zorgzwaarte kan aangemeld worden?

  Aanpak.nu kan ingezet worden voor zorgzwaarte: begeleiding zwaar(1R103).
  Begeleiding zwaar betekent dat de cliënt ondersteuning nodig heeft, maar hier niet (altijd) zelf om kan vragen. De ondersteuning richt zich op het (gedeeltelijk) overnemen van taken door een professional, omdat de cliënt ernstige problemen heeft. Het gaat om ondersteuning bij complexe taken. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren gaat moeizaam. Voor de dagstructuur en/of het voeren van regie is de cliënt afhankelijk van de ondersteuning van anderen.

 • Hoe kan er aangemeld worden?

  Wanneer er een beschikking is (voor Zorg in Natura; ZIN of Persoonsgebonden Budget; PGB), kan er rechtstreeks worden aangemeld, door gebruik te maken van het contactformulier.

 • Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

  Elk traject begint met een kennismaking. In deze kennismaking wordt de hulpvraag en de gewenste aanpak besproken. In elk traject worden de eigen krachten/ kwaliteiten van de client zoveel mogelijk benut. Doorgaans zorgt dit voor solide oplossingen. Daarnaast wordt er (zo nodig) gebruik gemaakt van hulpbronnen uit de directe omgeving van de client.
  Er wordt regelmatig geëvalueerd om te monitoren of de werkwijze passend is en in hoeverre de doelen behaald zijn.

 • Wanneer kan begeleiding starten?

  Zodra er een beschikking is, kan de begeleiding starten. Een beschikking kan aangevraagd worden bij de gemeente, afdeling WMO.

 • Hoe lang duurt een traject?

  Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. In de praktijk variëren de trajecten van 6 maanden tot 1½ jaar.

 • Wie betaalt het traject?

  Het traject wordt vergoed door de gemeente, mits er een beschikking is afgegeven. Voor de begeleiding betaalt de client een eigen bijdrage. De consulent van de gemeente informeert de client over de hoogte van de eigen bijdrage.

 • Hoe is de privacy geregeld?

  Aanpak.nu werkt volgens de wettelijke regels met betrekking tot privacy. Dit betekent dat er alleen informatie uitgewisseld wordt als dat nodig is en met toestemming van de client.

 • Waar kan ik terecht voor informatie & advies?

  Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen door op onderstaande button te klikken.

 • Wie kan aanmelden?

  Aanmelden voor coaching kan door de persoon die gecoacht wil worden en of door de betalende instantie (bv. de werkgever).

 • Voor welke vormen van coaching kan aangemeld worden?

  Er kan worden aangemeld voor:

  • individuele coaching
  • teamcoaching
 • Hoe kan er aangemeld worden?

  Aanmelden kan rechtstreeks, door gebruik te maken van het contactformulier.

  Aanmelden voor de behandeling 'Individuele coaching'

  Aanmelden voor de behandeling 'Teamcoaching'

 • Hoe ziet een coachingstraject eruit?

  Elk coachingstraject begint met een kennismaking. In deze kennismaking wordt de coachvraag en de gewenste aanpak besproken. De coaching is ontwikkelingsgericht en kent interventies vanuit verschillende methodieken, zoals Transactionele Analyse (TA), Yucelmethode en de oplossingsgerichte methodiek. Daarnaast kan het model van de Kernkwadrant en van de Verandercirkel gebruikt worden.

 • Wanneer kan coaching starten?

  Na aanmelding kan direct gestart worden.

 • Hoe lang duurt een traject?

  Individuele coaching: 5 tot 7 sessies.
  Teamcoaching: 3 tot 5 sessies.

 • Wie betaalt het traject?

  Individuele coaching wordt betaald door de werkgever of door de coachee zelf.
  Teamcoaching wordt doorgaans betaald door de werkgever.
  De prijzen voor coaching kunt u opvragen bij Aanpak.nu, bij voorkeur via het contactformulier.

 • Hoe is de privacy geregeld?

  De inhoud van de coaching blijft tussen de coach en coachee. Wanneer coaching betaald wordt door de werkgever, vraagt deze soms een terugkoppeling. Deze terugkoppeling zal altijd summier en met respect voor u en uw proces zijn. Uiteraard wordt deze terugkoppeling met u voorbesproken.

 • Waar kan ik terecht voor informatie & advies?

  Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen door op onderstaande button te klikken.

 • Wat betekent runningtherapie?

  Runningtherapie is het inzetten van wandelen/hardlopen ten behoeve van het (overbelaste) brein.

 • Wie kan aanmelden?

  Wanneer u psychische klachten (angst, stress, somberheid, piekeren) heeft en die klachten op een actieve wijze wilt aanpakken, kunt u zich aanmelden voor runningtherapie.

 • Hoe kan er aangemeld worden?

  Aanmelden kan rechtstreeks, door gebruik te maken van het contactformulier.

 • Hoe ziet het traject van runningtherapie eruit?

  Elke runningtherapie begint met een intakegesprek. In dit intakegesprek wordt uw situatie en wens besproken en wordt een plan gemaakt. In de volgende sessies gaat u samen met de therapeut, op uw niveau, wandelen/hardlopen. Al doende wordt u zich bewust van uw mogelijkheden, zult u meer rust en ruimte in uw hoofd ervaren en zult u een aangename relatie met uw lijf opbouwen. Wanneer u de voordelen van bewegen ervaart, wordt bekeken hoe u het bewegen zelfstandig kunt volhouden.

 • Wanneer kan runningtherapie starten?

  Na aanmelding kan direct gestart worden.

 • Hoe lang duurt de runningtherapie?

  Runningtherapie bestaat uit een intake en 8 sessies.

 • Wie betaalt runningtherapie?

  Runningtherapie wordt betaald door de werkgever of door de persoon zelf.

 • Waar kan ik terecht voor informatie & advies?

  Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen door op onderstaande button te klikken.

Wij helpen u graag verder.