Over ons Leer ons kennen

Aanpak.nu is een kleine, actieve organisatie voor professionele coaching en bemiddeling. Wij zijn gespecialiseerd in zorgvragen van zowel jongeren als volwassenen met psychiatrische of psychosociale problemen. Bovendien hebben we ruime ervaring met verslavingsproblematiek. Ook mensen met relatief lichte problemen kunnen bij ons terecht.

Zelf sturen

Ons uitgangspunt bij elk begeleidingstraject is het zelfsturende vermogen dat in iedereen aanwezig is. Dit vermogen zorgt ervoor dat je zelf oplossingen vindt voor problemen die je tegenkomt. Echter, in moeilijke fasen in je leven is dat soms niet toereikend. Wij helpen dan het zelfsturende vermogen te vergroten zodat je je problemen te boven komt en weer verder kunt.

Bemiddeling

Sommige mensen hebben hard hulp nodig, maar hulp vragen kan soms ingewikkeld zijn. Mensen die hulp nodig hebben, maar er niet om vragen, worden zorgmijders genoemd. Wij treden op als bemiddelaar tussen de zorgmijder en de hulpverlenende instantie.

Coaching

U kunt bij ons ook terecht voor coaching. Coaching is bedoeld voor mensen die over problemen in hun persoonlijke situatie willen praten. Hoe klein of groot de problemen ook zijn, coaching helpt je je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden te (her-)ontdekken.

Ook voor particulieren

Aanpak.nu werkt voornamelijk voor gemeenten of zorginstanties, maar ook als particulier kunt u bij ons terecht. Wij maken altijd heldere prijsafspraken vooraf en zoeken met u naar mogelijkheden voor vergoeding.

Wij helpen u graag verder.