Diensten Bemoeizorg

Onze maatschappij verandert. Steeds meer wordt een beroep gedaan op eigen keuzes en verantwoordelijkheden. Dit is een gezonde zaak… voor iedereen die het aankan. Mensen die kampen met een meervoudige, complexe problematiek, zoals psychiatrische problemen in combinatie met verslavingsproblemen en financiële problemen, zijn soms (tijdelijk) niet meer in staat zelfstandig keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien hebben zij soms slechte ervaringen met hulpverleners, waardoor zij geen hulp meer willen zoeken. Wanneer deze mensen hulp nodig hebben, maar er niet om kunnen of durven vragen, worden zij (zorgwekkende) zorgmijders genoemd. Hun situatie verslechtert doorgaans, waardoor de problemen toenemen, al dan niet met overlast tot gevolg. Aanpak.nu helpt deze spiraal te doorbreken.

Regelen en dichtbij blijven

Wanneer u een cliënt bij Aanpak.nu aanmeldt, bezoek ik die cliënt zo snel mogelijk. lk zet alle mogelijkheden in om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de cliënt te verleiden tot passende zorg. Die zorg is zo nodig van deur tot deur: van de deur van de cliënt tot de deur van de hulpverlener en weer terug.

Daarnaast inventariseer ik welke andere partij(en) bij deze cliënt betrokken zijn en zorg ik voor een constructieve samenwerking. Het persoonlijke netwerk van de cliënt speelt hierin een belangrijke rol. Als er nog geen contact met hulpverleners of persoonlijk netwerk is, zet ik een hulpnetwerk op.

Doelgericht en op maat

Aanpak.nu hanteert de SRH-methodiek: Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Dit betekent dat ik op methodische wijze toewerk naar het stellen en bereiken van doelen. Daarbij sluit ik steeds zorgvuldig aan bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Helder voor de aanmelder

Afhankelijk van uw vraag en de situatie treed ik op als casemanager, coach of beide. De trajecten duren zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Uiteraard maken we hierover heldere afspraken.

Tarieven

De begeleider vanuit Aanpak.nu werkt op basis van Zorg In Natura (ZIN; dit geldt voor regio Rivierenland) en/of op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget).

Naam aanmelder
Organisatie
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Naam cliënt
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
BSN
Zorgverzekeraar
Eventuele andere organisaties die bekend zijn met betreffende cliënt
Reden van aanmelding

Wij helpen u graag verder.