Begeleiding Jeugd en Gezin

Ouders hechten doorgaans grote waarde aan hun gezin en aan het welzijn van hun kinderen. Dit maakt dat ouders hun kinderen het allerbeste willen meegeven, zodat zij zich ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige en competente volwassenen. Dit is geen gemakkelijke taak!

Het leven wordt steeds ingewikkelder; er worden steeds hogere eisen gesteld, we moeten voortdurend keuzes maken en er zijn soms meer verleidingen dan we aankunnen. Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

In de ‘zoektocht van het leven’ verdwalen we allemaal weleens. De ene keer komen we er zelf weer uit, de andere keer hebben we hulp nodig. Soms kunnen vrienden en/of familie helpen, soms is professionele hulp meer passend.

Wanneer professionele hulp passend is, kunt u terecht bij Aanpak.nu. U krijgt dan een gezinswerker toegewezen. De gezinswerker komt bij u thuis, zal met alle gezinsleden kennismaken en samen met u een plan van aanpak maken. In dat plan van aanpak wordt opgenomen wat u wilt bereiken en hoe u dat wilt doen. De gezinswerker is erop gericht u te helpen zoveel mogelijk zelf te doen, desgewenst met belangrijke mensen uit uw persoonlijke netwerk.

De gezinswerker vanuit Aanpak.nu kan helpen bij alle problemen waar u als gezin mee te maken krijgt. Het kan gaan om: opvoeding, huisvestiging, financiën, relaties en/of psychosociale problemen. Wanneer de hulp vanuit Aanpak.nu niet toereikend is, wordt u door de gezinswerker doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

De gezinswerker vanuit Aanpak.nu werkt op basis van Zorg In Natura (ZIN; dit geldt voor regio Rivierenland) en/of op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget).

Wij helpen u graag verder.