Diensten Diensten Aanpak.nu

Bemoeizorg

Bemoeizorg
Mensen die kampen met een meervoudige, complexe problematiek zijn soms (tijdelijk) niet meer in staat zelfstandig keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Hun situatie verslechtert doorgaans, waardoor de problemen toenemen, al dan niet met overlast tot gevolg. Aanpak.nu helpt deze spiraal te doorbreken. Lees meer over 'Bemoeizorg'

Begeleiding

Volwassenen
Aanpak.nu biedt specialistische begeleiding aan (jong) volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Lees meer over 'Begeleiding voor volwassenen'

Jeugd en Gezin
De gezinswerker vanuit Aanpak.nu kan helpen bij alle problemen waar u als gezin mee te maken krijgt. Het kan gaan om: opvoeding, huisvestiging, financiën, relaties en/of psychosociale problemen. Lees meer over 'Jeugd en Gezin'

Coaching

Individuele coaching
Ieder van ons kent perioden waarin het ‘even niet zo lekker loopt’. In deze perioden worden we geconfronteerd met grote of kleine problemen. In zo’n periode kan het helpend zijn om met de coach van Aanpak.nu te praten. Lees meer over 'Individuele coaching'

Teamcoaching
Teamcoaching is erop gericht de groei van een team te versterken en/of te versnellen. Hierbij is het helpend om stil te staan bij de kwaliteiten en de valkuilen van zowel de individuele teamleden als van het team als geheel. Lees meer over 'Teamcoaching'

Runningtherapie
Middels runningtherapie wordt gewerkt aan uw persoonlijke doelen. Samen met de coach kijkt u hoe het bewegen u kan helpen om je doelen te bereiken. Lees meer over 'Runningtherapie'

Weten welke dienst het best aansluit bij uw probleem?

Wij helpen u graag verder.